Integritetspolicy

Integritet
I den mån ingen annan information lämnas nedan krävs inte tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Icke-tillhandahållande har inga konsekvenser. Detta gäller endast om inga andra uppgifter lämnas i de efterföljande bearbetningarna.

Personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att ge någon personlig information.
Med varje tillgång till vår hemsida överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / it-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Denna lagrade data innehåller till exempel namnet på den sida som nås, datum och tid för åtkomsten, IP-adressen, mängden data som överförs och den begärande leverantören. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. f GDPR från vår dominerande legitima Intresse för att säkerställa problemfri drift av vår hemsida och förbättra vårt erbjudande.

Kundorder

Kundkonto

När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandling är att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhantering. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss, utan lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av medgivandet tills återkallandet är rörd. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter för beställningar

Vid beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den mån detta är nödvändigt för fullgörande och behandling av din beställning samt för behandling av dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingåendet av kontraktet. Icke-tillhandahållande innebär att inget kontrakt kan ingås. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. b GDPR och är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt med dig.

Dina data överförs till exempel till rederierna och Dropshipping leverantörer du väljer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Kontakt Omdömen Nyhetsbrev

Insamling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När vi använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (Namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som tillhandahålls av dig. Databehandlingen syftar till att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss utan att påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av medgivandet fram till återkallandet. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina data kommer då att raderas om du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Datainsamling när du skriver en kommentar
När vi kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi in dina personuppgifter (Namn, e-postadress, kommentartext) endast i den utsträckning som tillhandahålls av dig. Syftet med behandlingen är att möjliggöra kommentarer och visa kommentarer. Genom att lämna in kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan begära samtycke återkalla när som helst genom att meddela oss, utan att påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av medgivandet fram till återkallandet. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

När din kommentar publiceras kommer namnet du anger och den e-postadress du anger att publiceras.

Dessutom, när du skickar en kommentar, lagras din IP-adress i syfte att förhindra missbruk av kommentarfunktionen och säkerställa säkerheten för våra informationsteknologisystem. Genom att lämna in kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss utan samtycke från Lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av medgivandet tills återkallandet påverkas. Din IP-adress kommer då att raderas.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress oberoende av kontraktsbehandlingen uteslutande för våra egna reklamsyften för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av medgivandet fram till återkallandet. Du kan hämta nyhetsbrevet när som helst med hjälp av avsluta prenumerationen från motsvarande länkar i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress tas sedan bort från e-postlistan.

Dina data kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring inom ramen för orderhantering. En överföring till andra tredje parter sker inte.

Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam
Vi använder din e-postadress, som vi har fått som en del av försäljningen av en produkt eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för våra egna varor eller tjänster, som liknar dem som du redan har köpt från oss, i den mån du inte har invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av e-postadressen krävs för ingående av kontraktet. Icke-tillhandahållande innebär att inget kontrakt kan ingås. bearbetning utfärdat på grundval av artikel 6. 1 tänd. f GDPR från vårt övervägande legitima intresse för direktreklam. Du kan invända mot denna användning av din e-postadress när som helst genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för utövandet av invändningen finns i avtryck. Du kan också använda länken i reklam e-post. För detta ändamål uppstår inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt bastullarna.

Betaltjänstleverantör, Kreditupplysning,
Användning av personuppgifter vid val av Klarna som betalningsmetod
Om du har valt Klarnas betaltjänster Klarna faktura och / eller Klarna avbetalningsköp som betalningsalternativ har du samtyckt till att vi tillhandahåller följande personuppgifter, såsom för-och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av fakturaköpet i samband med bokföringen. Orderingången är som antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent, insamlade och överförda till Klarna. Databehandlingen syftar till att erbjuda betalningsmetoder faktura köp och avbetalning köp samt den nödvändiga kreditkontroll. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten i Samtycke till behandling som utförts fram till återkallelse.

Överföringen av dessa uppgifter sker så att Klarna kan skapa en faktura för behandlingen av ditt köp med den fakturabehandling som du begär och utföra en identitets-och kreditkontroll. Klarna kräver köparens personuppgifter för att få information från kreditbyråer för identitets-och kreditkontroll. I Tyskland kan dessa vara följande kreditinstitut:

- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden

- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG Postfach 5001 66, 22701 Hamburg

- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen

- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Som en del av beslutet om etablering, utförande eller uppsägning av avtalsförhållandet samlar Klarna in och använder information om köparens tidigare betalningshistorik samt sannolikhetsvärden för detta beteende i framtiden, förutom en adresskontroll. Beräkningen av dessa poängvärden av Klarna utförs på grundval av en vetenskapligt erkänd matematisk - statistisk metod. Bland annat kommer Klarna också Använd adressdata. Om det efter denna beräkning blir uppenbart att din kreditvärdighet inte ges, kommer Klarna att informera dig om detta omedelbart.

Återkallande av användningen av personuppgifter gentemot Klarna
1. Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av personuppgifterna mot Klarna resist. Klarna kan dock fortsätta att ha rätt att behandla, använda och överföra personuppgifterna i den mån detta är nödvändigt för avtalsbetalning som utförs av Klarnas tjänster, krävs enligt lag eller krävs av en domstol eller myndighet.

2. Naturligtvis kan du alltid få information om de personuppgifter som lagras av Klarna. Denna rätt garanteras av den Federala dataskyddslagen. Om du som köpare vill göra det eller vill meddela Klarna om ändringar av lagrade data kan du kontakta datenschutz@klarna.de vänd dig om.

Cookie
Vår webbplats använder Cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare besöker en webbplats kan en Cookie lagras på användarens operativsystem. Denna Cookie innehåller en karakteristisk sträng som möjliggör en unik identifiering av webbläsaren när webbplatsen nås igen.
Vi använder dessa Cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom möjliggör Cookies våra system att känna igen din webbläsare även efter en sidändring och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av Cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.

Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. f GDPR för vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av Cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare, kan du meddelas innan du ställer in Cookies och besluta om godkännande individuellt, samt förhindra lagring av Cookies och överföring av data som ingår. Cookies som redan lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att ni då kommer att om det behövs kommer inte alla funktioner på denna webbplats att kunna använda i sin helhet.

Under följande länkar kan du ta reda på hur du hanterar Cookies på de viktigaste webbläsarna (inklusive inaktivera dem) :

Chrome webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Analys Av Reklam
Den databehandling som beskrivs nedan i detta avsnitt, särskilt fastställandet av Cookies, utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. f GDPR från vårt övervägande legitima intresse:
-den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen, till exempel. för analys-och statistikverktyg
- rikta besökare med intressebaserad reklam, till exempel. med konverteringsspårning
Av skäl som härrör från din speciella Situation, har du rätt att när som helst förlita sig på artikel 6 punkt. 1 tänd. f GDPR baserad behandling av personuppgifter om dig.

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC på vår hemsida. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Om du har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den registeransvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är associerat med Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.

Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål använder Google den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats och internetanvändning till Webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte samman med andra Google-data.

Google Analytics använder Cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av Cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-Server i USA och lagras där. IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att lagras av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska unionen. Ekonomiska området innan förkortas. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-Server i USA och förkortas där.

Google har certifierat sig enligt avtalet mellan USA och EU om dataskydd "Privacy Shield" och har därför åtagit sig att följa de europeiska riktlinjerna för dataskydd.

Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom Google och bearbetning av dessa data från Google genom att ladda ner och installera en webbläsar-Plugin-programmet som finns under följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på olika enheter kan du ställa in en Opt-out-Cookie. Opt-out Cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Du måste utföra Opt-out på alla system och enheter som används för att säkerställa att det är omfattande. Om du tar bort den annullerade cookien skickas begäranden till Google igen. Om du klickar här är Opt-out-cookien inställd: Google Analytics inaktivera.

Ytterligare information om Användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Användning av Facebook Remarketing
Vi använder på vår webbplats är Remarketingfunktionen "anpassade målgrupper" av Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").

Ansökan tjänar syftet att rikta besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam i det sociala nätverket Facebook.

För detta ändamål implementerades remarketingtaggen på Facebook på webbplatsen. Den här taggen upprättar en direkt anslutning till Facebook-servrarna när du besöker webbplatsen. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du har besökt. Facebook Facebook Facebook tilldelar denna Information till ditt personliga Facebook - användarkonto. Facebook Facebook Facebook Facebook-annonser visas sedan för dig när du besöker det sociala nätverket Facebook, som visar personliga, intressebaserade Facebook-annonser.

Dina data kan överföras till USA. Facebook har certifierat sig enligt USA: s och EU: s Dataskyddsavtal "Privacy Shield" och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna.

Du kan inaktivera Remarketingfunktionen "anpassade målgrupper" här.

Facebook Facebook Facebook sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av data från Facebook, dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet under https://www.facebook.com/about/privacy/.

Insticksprogram
Användning av Facebook Plugins
På denna webbplats, Plug-ins i det sociala nätverket facebook.com används av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ). När du kommer åt sidor på vår hemsida med en sådan Plug-in upprättas en anslutning till Facebook-servrarna och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du besökte ha. Facebook Facebook Facebook Facebook är medlem i Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). När du använder plugin-funktionerna (t.ex. klickar på "Gilla"-knappen, skickar en kommentar), tilldelas denna information också till ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet.

Facebook facebook facebook facebook facebook profil den information som samlas in direkt tilldelar, måste du logga ut antingen innan du besöker vår hemsida på Facebook eller genom att använda en "Facebook-blockerare", lastning av Facebook Plug-Ins på vårt block.

Facebook är Facebook sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av uppgifter från Facebook, dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet: https://www.facebook.com/policy.php

Användning av Twitter Plugins
Funktionerna i Twitter-tjänsten är integrerade i vår hemsida. Twitter är en Social media Portal av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).

Vi använder Twitter Plugins. Om du kommer åt en motsvarande sida som innehåller en sådan Plug-in, kommer data att bytas ut med Twitters servrar i USA. Även vid interaktioner som är möjliga med de olika Twitter-plugin-programmen samlas motsvarande information om dig och överförs till Twitter och lagras. Dessutom är du medlem i Twitter och under tidsperioden med hjälp av Plug-in, inloggad på Twitter är informationen som samlas in om ditt webbplatsbesök länkad till ditt Twitter-konto och avslöjas för andra användare.

Om du inte vill att Twitter ska länka och slå samman informationen med data från ditt Twitter-konto måste du logga ut från Twitter innan du besöker vår hemsida.

För mer information om insamling och användning av data från Twitter, besök https://twitter.com/privacy.

Användning av Instagram Plugins
Instagram Instagram Instagram LLC använder Plug - ins från onlinetjänsten Instagram på denna webbplats., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

När du kommer åt sidor på vår hemsida med en sådan Plug-in upprättas en anslutning till Instagram-servrarna och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta överför till Instagram-servrarna både din IP-adress och informationen på våra sidor du har besökt.

Instagram Instagram Instagram tilldelar denna information till ditt personliga användarkonto om du är inloggad på Instagram. När Instagram Instagram Instagram Instagram-funktioner används (t.ex. genom att klicka på "Instagram"-knappen), tilldelas denna information också till ditt Instagram-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet.

Instagram instagram instagram instagram är en tjänst som tillhandahålls av Instagram Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Instagram"). om Instagram Instagram Instagram inte direkt vill associera den information som samlats in med ditt Instagram-konto måste du antingen logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats eller använda ett tillägg, t. ex. script Blocker "NoScript" (noscript.net), för din webbläsare för att blockera laddningen av Instagram Plug-in på vår hemsida.

Instagram är Instagram Sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av uppgifter från Instagram, dina rättigheter i detta avseende, och sätt att skydda din integritet: https://help.instagram.com/155833707900388

Användning av YouTube
På vår hemsida använder vi funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube").YouTube är ett företag associerat med Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funktionen visar videor som lagras på YouTube i en Iframe på webbplatsen. Alternativet "utökat dataskyddsläge" aktiveras. Som ett resultat lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en Video överförs information om den till YouTube och lagras där. Dina data kan överföras till USA. Google har certifierat sig enligt avtalet mellan USA och EU om dataskydd "Privacy Shield" och därmed skyldig att följa de europeiska dataskyddsdirektiven.

Mer information om insamling och användning av data från YouTube och Google, om dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet finns i YouTubes Sekretesspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).


Registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringstid
Efter avtalets slut kommer uppgifterna först att lagras under garantiperiodens löptid, sedan under beaktande av lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte-och handelsrätt, och sedan raderas efter garantiperiodens utgång, såvida du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt Artt. 15 till 20 GDPR om: rätt till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet.

Dessutom, enligt artikel 21 punkt. 1 GDPR, rätten att invända mot behandlingen baserat på artikel 6 para. 1 f GDPR, liksom mot behandlingen för direktreklam.
Kontakta oss på begäran. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt avtryck.

Du kan kontakta vår dataskyddsombud direkt på: datenschutz @ relaxopet.butik

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Invändningsrätt
Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6. 1 tänd. f GDPR, du har rätt, av skäl som härrör från din speciella Situation, att när som helst invända mot dessa bearbetningsoperationer med verkan för framtiden.

Efter att en invändning har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du invända mot denna behandling när som helst genom att meddela oss. När invändningen har gjorts avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna för direktreklam.

senaste uppdatering: 19.05.2019