Rättsligt meddelande

Masttopp
Rättsliga Leverantör Identifierare:
RelaxoPet GmbH
företrädd av verkställande direktör Frank Bendix
Stesse 11
59872 Meschede
i Tyskland
Telefon: 02903/ 976 9573
E-Post: info@relaxopet.butik

Moms-IdNr.: DE296709620
registrerad i handelsregistret för Arnsbergs tingsrätt
Organisationsnummer HRB 10919

Ansvarig för innehållet enligt § 55 RStV:
Frank Bendix, Stesse 11, 59872 Meschede

Alternativ Tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (online-tvistlösningsplattform), tillgänglig på: https://ec.europa.eu/odr. - herr talman!

Vi är inte villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljestyrelser.