Den nya RelaxoPet Koppla av-Nivå styrsystem

Med en akut stressreaktion reagerar djuret på influenser (stressorer) som hotar att få djurets ideala tillstånd ut ur sin inre balans.

Den akuta stressreaktionen är således först och främst en normal och vital reaktion hos djuret på vissa stimuli eller situationer, som följs av stimuli som utvärderas obehagligt eller behagligt av djuret.

Vi RelaxoPet har integrerat de olika stressreaktionerna och deras konsekvenser i vårt nya Relaxsystem, för att hitta för kunden på det enklaste sättet den lämpliga RelaxoPet-produkten.

Alla RelaxoPet-produkter har anpassats till djurets speciella avslappningsnivå så att djurets egen Avslappning och minskning av Stresssymtom i våra produkter i fokus.

Du kan också hitta mer information om djur Stress på www.relaxopet.com