GDPR Samsvar

Data Retting

Du kan bruke linken nedenfor for å oppdatere din konto hvis det er ikke nøyaktige.

Data Bærbarhet

Du kan bruke koblingene nedenfor for å laste ned alle data vi lagrer og bruker for en bedre opplevelse i vår butikk.

Tilgang til Personlige Data

Du kan bruke linken nedenfor for å be om en rapport som skal inneholde all personlig informasjon som vi butikken for deg.

Retten til å bli Glemt

Bruk dette alternativet hvis du vil fjerne den personlige og andre data fra butikken vår. Husk at denne prosessen vil slette kontoen din, så vil du ikke lenger være i stand til å få tilgang til eller bruke den lenger.